Vakgebieden

Regulier:
Groep 1 en 2

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die van de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Er wordt gewerkt, gespeeld en geleerd aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal, op het plein en in de kring. Hiervoor wordt de methode Sil op school gebruikt. Meer weten over ons gevarieerde kleuteronderwijs? Klik hier

groep 3 t/m 8

In de groepen 3 tot en met 8 wordt veel aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheid, schrijfvaardigheid, wereldoriëntatie, Spelling, Engels en nog veel meer. Daarnaast speelt werken met de computer een hele belangrijke rol. Tevens is er ruimte in ons lesaanbod voor een breed scala aan wetenschap en technieklessen, NT2 plusaanbod en creatieve vakken. Meer weten over ons veelzijdige aanbod? Klik hier