Nestas - Mondriaan > Ons aanbod > Basisonderwijs

Basisonderwijs

Hoe is het onderwijs georganiseerd

Op kindcentrum Mondriaan wordt gewerkt met jaargroepen. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep geplaatst zijn. Een uitzondering hierop vormen de kleutergroepen en de NT2-groepen. Deze zijn heterogeen samengesteld.

Soms blijven leerlingen een jaar langer in een bepaalde jaargroep, omdat ze nog niet aan de volgende groep toe zijn. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Bij de verdeling van de groepen wordt een splitsing gemaakt in onder- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1, 2, 3 en 4. De bovenbouw uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Combinatieklassen worden gemaakt indien de leerling samenstelling dit noodzakelijk maakt. Gestreefd wordt naar zo klein mogelijke homogene groepen. Binnen de jaargroepen wordt er vaak met meerdere leerkrachten gewerkt. Kinderen krijgen binnen de klas en soms daarbuiten extra hulp en uitleg. Dit kunnen kinderen zijn die iets nog niet goed begrijpen of kinderen die juist alles heel goed begrijpen en graag verder willen. Ook met behulp van de computer wordt er extra hulp gegeven.

Wij willen de mogelijkheden van elk kind zo goed mogelijk benutten en ervoor zorgen dat ze straks naar een vervolgschool kunnen waar ze het beste tot hun recht komen.